logologo

Centrum ogrodnicze
FLORPAK Łomianki

ul. Kolejowa 92
05-092 Łomianki

tel.: 22 751 94 29

tel.: 22 614 54 60

e-mail: lomianki@florpak-garden.pl

FLORPAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kolejowej 92, 05-092 Łomianki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m-sta Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 95 000PLN, REGON 011297649, NIP 521-01-20-345, KRS 0000061215

Centrum Ogrodnicze
FLORPAK Łomianki

Pokaż na mapie

ul. Kolejowa 92
05-092 Łomianki

22 751 94 29
22 614 54 60

lomianki@florpak-garden.pl

Poniedziałek-piątek:9.00- 18.00
Sobota:9.00- 15.00
Niedziela:9.00- 15.00